Drukuj

Tematy konkursu oraz harmonogram

l.p.
Termin realizacji
Etap realizacji oraz działania
 
1
 
6-13 IX 2004 r.
 
 
I. Przygotowanie metody
 
2.
 
15-20 IX 2004 r.
 
 
II. Wybór tematu i określenie celów projektu.
 
3.
 
 
21-22 IX 2004 r.
 
 
III. Przygotowanie konspektu projektu
 
 
4.
 
 
30 IX 2004
IV. Realizacja projektu. Działania:
1. Inauguracja wyjazdem do teatru im. J. Słowackiego w Krakowie na Dziady oraz wizyta w Krypcie Wieszczów na Wawelu.
 
5.
 
30IX-30 X 2004r
 
2. Konkurs literacki na recenzję ze spektaklu lub wrażenia z wycieczki do Krakowa
 
6.
 
15 XII 2004 r.
 
3. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości A. Mickiewicza.
 
7.
 
16 XII 2004 r.
 
4. Konkurs krótkich inscenizacji fragmentów Dziadów 
 
8.
 
15 XII 2004 r.
 
5. Wystawy tematyczne:
- Mickiewicz we Francji
- Kobiety w życiu Mickiewicza
- Podróże Mickiewicza
- Losy Wielkiej Emigracji we Francji (do wyboru)
 
9.
 
16 XII 2004 r.
 
6. Konkurs plastyczny.
Tematy:
 - Portret Mickiewicza
 - Plakat do spektaklu Dziady
 - Ilustracja do Pana Tadeusza (do wyboru)
10.
21 XII 2004 r. gadz.11.30
7. Program artystyczny: Wigilia Mickiewiczowska Wykład Pani mgr Zofii Rogowskiej pt. Adam i Ew (o miłości A. Mickiewicza do Ewy Ankwiczówny)
 
11.
 
II poł. marca 2005 r.
  1. Inscenizacja Dziadów A. Mickiewicza.
 
12.
 
7 I 2005 r.
 
9. Konkurs albumów lub prezentacji multimedialnych.
Tematy:
- Pomniki Mickiewicza w Polsce i na świecie
- Szata roślinna w „Panu Tadeuszu”
- Mapa podróży Mickiewicza (do wyboru)
13.
16 II 2005 r.
 10. Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji Adama    Mickiewicza:
-     recytacja wybranego tekstu
-     poezja śpiewana
 
13.
 
I / II 2005 r.
 
11. Sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości A. Mickiewicza.
14. Kwiecień 2005 r. 12. Uroczyste zakończenie projektu- Uczta Soplicowska
 
15.
 
Maj
 
13. Wycieczka na Litwę Szlakiem Mickiewicza