Spotkanie z Romanem Głowackim

19 października 2018 r. w progach naszego Liceum Ogólnokształcącego mieliśmy przyjemność gościć Pana Romana Głowackiego -autora książki, która właśnie znalazła się w zbiorach biblioteki szkolnej a noszącej tytuł:

„Wincenty Witos, współtwórca niepodległości 1874-1945: obrońca ojczyzny i chłopów- wybór myśli”.

Prelekcja historyczna, z jaką autor wystąpił przed nauczycielami i uczniami, poświęcona była „Ojcom Niepodległości” , ze szczególnym uwzględnieniem postaci i roli jaką odegrał w polskiej historii Wincenty Witos.

Roman Głowacki- to pedagog, główny sprawca odrodzenia się ruchu strzeleckiego w naszym regionie. Jest chorążym ZS ”Strzelec” Józefa Piłsudskiego. To wybitny społecznik nagrodzony „Ryngrafem Niepodległości” , uhonorowany także odznaczeniem państwowym „Krzyżem Wolności i Solidarności”, jest również współautorem monografii o Wierzchosławicach oraz opiekunem i przewodnikiem Drużyny Orląt. To były opozycjonista, inwigilowany przez SB do 1990 r.

Wyjątkowa rocznica jaką obchodzimy w tym roku 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - była idealną okazją do zaproszenia naszego specjalnego gościa i do przywołania myśli Wincentego Witosa, jako współtwórcy niepodległości. Spotkanie to przybliżyło słuchaczom jego dzieło i przesłanie. Słuchaliśmy barwnej opowieści o jego pochodzeniu, pracy, umiłowaniu ziemi, działalności społeczno-politycznej. O tym, że jako przywódca mas chłopskich, trzykrotny premier i mąż stanu we wszystkich swoich dziełach kierował się miłością do Ojczyzny.

„Trzeba koniecznie, aby uczeń wychodził ze szkoły Polakiem. W szkole powinien dowiedzieć się o wszystkich polskich mężach, o Polsce i jej wielkości, o upadku i rozbiorach, powinien nabrać tam gorącej miłości do swojego kraju i chęci poświęcenia się dla niego”.

Wincenty Witos, Przyjaciel Ludu nr 26 z 10 października 1898 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do wypożyczenia i przeczytania książki Pana Romana Głowackiego, znajdującej się w zbiorach biblioteki szkolnej.

Monika Mikos.