Podziękowanie za "Pola nadziei"

Otrzymaliśmy podziękowanie od organizatorów akcji charytatywnej "Pola nadziei" - akcji wspomagającej Tarnowskie Hospicjum Domowe. W naszym liceum jej koordynatorem jest p. mgr Teresa Podraza.