Drukuj

Dni kultury 2008

- Rok Zbigniewa Herberta (ustanowiony przez Sejm - 10. rocznica śmierci poety)

- Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE)

 

WTOREK 16.12

Konkurs poezji dla klas pierwszych (poza ogólnym konkursem) - twórczo¶ć Zbigniewa Herberta - chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni zgłaszać się do pań polonistek

 

ŚRODA 17.12

7.15 - Sport na wesoło - konkurencje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

7.15 (8.30 - ocena) - Wystawy - jeden temat do wyboru, wystawa lub prezentacja na temat życia i twórczości:

·         Isaaca Newtona (365 rocznica urodzin)

·        Janusza Korczaka (130 rocznica urodzin)

·        Andy'ego Warhola (80 rocznica urodzin)

·        ZHP (90 rocznica powstania)

10.45 - Konkurs piosenki - twórczość Jonasza Kofty - 20ta rocznica śmierci - wybór utworu należy zgłosić do p. A. Szupińskiej lub p.K. Armatys- Kawalerskiej

 

CZWARTEK 18.12

7.15 - Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

lady przeszłości" - wystawa, prezentacja i inne formy zaprezentowania śladów wielokulturowego dziedzictwa w regionie.

Zadaniem uczniów jest badanie swoich okolic, szukanie w nich śladów wielokulturowego dziedzictwa, często zapomnianego lub odrzucanego przez starszych członków społeczności lokalnych. Ma to na celu poznanie  historii miejscowości i regionu, podjęcie działań przywracających zbiorowej pamięci dowody współistnienia wyznań, grup narodowych i etnicznych  w swoim regionie.

7.15 - Konkurs tańca

Jeden rodzaj tańca - losowanie (termin zostanie ogłoszony), czas wykonania od 3-5 min. disco, free-style,  hiphop, break dance, electric boogie, bollywood, jump-style, two-step, rock and roll, samba, rumba, tango, walc, cha-cha, jive, taniec szkocki, polka.

 10.00 - Wystawienie sztuki "Skąpiec" Jeana Baptiste'a Moliera (335 rocznica śmierci)

Kl .1 a,b,c- akt 1
Kl.1d,e,2a- akt 2
Kl.2b,c,d- akt 3
Kl.2e, 3a, 3b- akt 4
Kl.3c,d,e- akt  5

Każda klasa wybiera sceny z przydzielonych aktów i zgłasza swój wybór do swojej p.polonistki. O ostatecznym przydziale scen decyduje kolejność zgłoszeń.

PIĄTEK 19.12

7.15 - "Stół wigilijny" - konkurs na najlepszą dekorację wigilijną, uczniowie przystrajają swoje sale

 2)wigilie klasowe

 UWAGI:

1. Wszystkie konkurencje, z wyjątkiem konkursu poezji (traktowany jest jako osobno nagradzany konkurs) są punktowane i sumują się na ostateczny wynik.

2. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje w tym roku. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.

3. Uczniowie biorący udział w wystawach nie mogą brać udziału w innych konkurencjach,  odbywających się w tym samym czasie .
4. Mogą pojawić się niewielkie
zmiany w harmonogramie

5. W tym roku miejscem organizowania wystaw prawdopodobnie będą sale lekcyjne (każda klasa w swojej sali).

6. Prezentacja tematu w formie jedynie odczytania np. życiorysu będzie zasługiwała na stosunkowo niska ocenę.

 

Wszelkie pytania należy kierować do p. Anety Szupińskiej i p. Katarzyny Armatys -Kawalerskiej