Drukuj

Dni kultury 2007

18 grudnia (wtorek)

09.40
  Wystawa lub inna forma:

a)   140 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej- Curie  lub
b
)   185 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza    (*)
c)   420 rocznica śmierci Jana Heweliusza (*)

/jedna do wyboru przez klasę/

 
11.40  Konkurs poetycko- muzyczny: Poezja Edwarda Stachury (*)
19 grudnia(środa)

08.00
   Taniec i gry sportowe na wesoło (sala gimnastyczna)          (*)
 
09.40   Wystawa lub inna forma:
            a)  Rok Josepha Conrada (Józefa Korzeniowskiego) lub
            b)  Rok Karola Szymanowskiego
            c)  150- rocznica urodzin Gabrieli Zapolskiej (*)
                       /jedna do wyboru przez klasę/ 
                
11.40 - Wystawienie fragmentów z dramatu "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej (aula) (*) 
 
20 grudnia(czwartek)
 
09.40 Wystawy i/ lub prezentacje na Power Point:                 
Międzynarodowy Rok Planety Ziemia (International Year of Planet Earth)
Tematyka:
1. Zmiany klimatu- jakie będ± i co nam przynios±?
2. Zasoby naturalne- kiedy ulegn± wyczerpaniu i jak z nich korzystać racjonalnie?) (*)
Konkurs plastyczny) z okazji Roku Stanisława Wyspiańskiego (plakat do jednej ze sztuk)  (*)
 
11.40 Konkurs krasomówczy z okazji Europejskiego Roku Równości dla
          Wszystkich (European Year of Equal Opportunities for All)
            Tematyka:
1. Dyskryminacja we współczesnym świecie- analiza zjawiska i przeciwdziałanie
2. Mniejszości narodowe w Polsce i ich sytuacja.
3. Udział kobiet w różnych sferach życia we współczesnym świecie (*)
(*) imprezy punktowane dla klasy