Drukuj

Dni kultury 2006

19 grudnia(wtorek)
08.00   
Sport na wesoło-rozgrywki sportowe w sali gimnastycznej   (*)
10.25 
Wystawa lub inna forma:
a) 90 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza
lub
b)  80 rocznica śmierci Jana Kasprowicza 
/jedna do wyboru przez klasę/
11.40   
Konkurs muzyczny: Pamięci Marka Grechuty-piosenki z Jego repertuaru (*)
 
20 grudnia(środa)
10.25 
Wystawa lub inna forma:
a) Rok Jerzego Giedroycia-założyciela Paryskiej "Kultury" 
lub
b) 100 rocznica urodzin Romana Brandstaettera
lub
c) Stefan Kardynał Wyszyński-50-lecie jego uwolnienia + 350-lecie Ślubów Jasnogórskich(*)       /jedna do wyboru przez klasę/
11.40
Wystawienie fragmentów "Ślubów Panieńskich" Aleksandra Fredry(aula) (*)
 
21 grudnia(czwartek)
10.25
Wystawy tematyczne i/ lub prezentacje na Power Point
a) 60 rocznica śmierci Ignacego Mościckiego
b) 260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki(*)
 /jedna do wyboru przez klasę/
11.40
Konkurs krasomówczy z okazji Roku Języka Polskiego (*)
22 grudnia (piątek)
10.40
Musical: Kolęda na początek Tysiąclecia (aula)   
 
(*) imprezy punktowane dla klasy