Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Szkolny Konkurs Zadaniowy z Matematyki

5 grudnia 2011 rozpoczął się Szkolny Konkurs Zadaniowy z Matematyki, który odbywać się będzie w 5-ciu etapach. Każdego miesiąca uczniowie otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania. Po każdym etapie będzie omawianie zadań i przedstawienie ciekawych rozwiązań.

Celem konkursu jest:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich uzdolnień,
- pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie zadań niestandardowych,
- motywowanie uczniów i stwarzanie sytuacji pobudzających ich do twórczego myślenia,
- promowanie osiągnięć uczniów,
- wyłonienie najlepszego ucznia z matematyki w roku szkolnym 2011/2012.

Zakończenie - 15 kwietnia 2012r.

Organizatorami konkursu są: mgr A.Darowska i mgr D.Kębłowska