Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Powiatowy Dzień Edukacji

W dniu dzisiejszym w Liceum odbył się Powiatowy Dzień Edukacji połączony z oddaniem do użytku obserwatorium astronomicznego. Uroczystości rozpoczęła Msza św.

Po przejściu do szkoły ks. proboszcz parafii św. Jakuba Ap. Zbigniew Pietruszka dokonał poświęcenia obserwatorium. W części oficjalnej P. Dyr. Zbigniew Budzik serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości - przedstawicieli Powiatu Tarnowskiego na czele ze Starostą. p. Mieczysławem Krasem, p. Mirosławem Banachem oraz pracownikami Wydziału Edukacji, Posła na Sejm RP p. Michała Wojtkiewicza - pomysłodawcę utworzenia w naszym Liceum obserwatorium astronomicznego, władze Tuchowa na czele z Burmistrzem p. Mariuszem Rysiem oraz p. Kazimierzem Kurczabem, przedstawiciela tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Józefa Lewickiego, osoby odpowiedzialne za zrealizowany remont dachu i budowę kopuły obserwatorium, dyrektorów i nauczycieli ze szkół powiatu tarnowskiego i gminy Tuchów, czynnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników oświaty oraz zgromadzoną młodzież.

Dodajmy, że uczniowie klas I w tym uroczystym dniu złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

W następnej części głos zabierali zaproszeni goście mówiąc m.in. o przeprowadzanych w szkołach powiatu tarnowskiego inwestycjach w tym remoncie dachu na naszej szkole i budowie obserwatorium. Słowom tym towarzyszyły życzenia, by uczniowie ochoczo wykorzystywali możliwości, jakie oferuje im nauka w naszej szkole a gimnazjaliści chętnie podejmowali naukę w "Koperniku". P. Józef Lewicki życzył, by nasze Liceum promieniowało na całą okolicę i nadal wychowywało do wolności, gdyż "rozum bez wolności nie może istnieć, ale wolność bez rozumu to nieszczęście".

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty dla dyrektorów i vice-dyrektorów wyróżniających się w swej pracy. W naszym LO nagrodzeni zostali p. Dyr. Z. Budzik oraz p. Dyr. B. Zagórska. Szereg nauczycieli otrzymało także nagrody dyrektora szkoły.

Mottem całej uroczystości była łacińska sentencja Per aspera ad astra - Przez ciernie do gwiazd.

Pani Stanisława Burza, emerytowana nauczycielka fizyki w naszej szkole przypomniała p. Barbarę Maciejowską, która w latach 90-tych rozbudzała zainteresowania uczniów astronomią, wśród nich naszego absolwenta, obecnie dra astronomii p. Michała Siwaka, który niestety nie mógł być obecny na dzisiejszej uroczystości, gdyż przebywa na stażu naukowym na uniwersytecie w Toronto.

Na zakończenie uroczystości odbył krótki program artystyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem p. A. Broniek oraz p. I.Sandeckiej. Po nim krótki kurs astronomii przedstawił p. poseł M. Wojtkiewicz a następnie zgromadzeni goście udali się na wspólny posiłek.