Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Spotkanie z profesorem polonistyki z UJ

23 marca w liceum odbyło się spotkanie z p. profesorem Michałem Pawłem Markowskim, wykładowcą polonistyki z UJ oraz licznych uczelni zagranicznych. Tematyką rozważań był wiersz Leśmiana pt. "Poeta", który został poddany wnikliwej analizie przez profesora oraz uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w tej aktywnej "lekcji czytania".
Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi!

Uczestnicy spotkania: cała klasa IIIa oraz przedstawiciele klas: IIIb, IIIe, IIb, IIa, Ib.

Inicjatorką spotkania była p. mgr M. Gogola.