Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Twoja inwestycja w przyszłość


W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uczestniczy w projekcie Unii Europejskiej Kapitał Ludzki - Twoja inwestycja w przyszłość. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uczestnikom programu oferujemy oferujemy: pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty teatralne, doradztwo zawodowe, wyjazdy terenowe i wycieczki krajoznawcze, zajęcia kształtujące osobowość, rozwijające wiedzę i umiejętności

Zapewniamy wyżywienie na zajęciach. Całość zajęć i wyjazdów bezpłatna.

Czytaj więcej w dziale Projekty edukacyjne na rok szkolny 2009/10.