Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Pielgrzymka do Rzymu

W dniach 24-28 marca 2008 roku udaje się do Rzymu 47 osobowa delegacja naszej szkoły z pielgrzymką do grobu Jana Pawła II w 30 rocznicę Jego wyboru na Stolicę Apostolską. Pielgrzymi będą uczestniczyć w audiencji środowej na Placu św. Piotra. Zwiedzą także Rzym starożytny i chrześcijański, Loreto, , Asyż. Na Monte Cassino i w Loreto złożą w imieniu naszej szkoły wieńce na grobach polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.