Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Projekt edukacyjny "Moja mała Ojczyzna"

Drugim programem edukacyjnym realizowanym w nowym roku szkolnym będzie „Przyjazna szkoła”. Prowadzić go będą Panie Anna Darowska i Anna Suchan.
Mottem projektu są słowa Wisławy Szymborskiej „Codziennie mocniej w ciebie wrastam...”. Ma on na celu poznanie historii, kultury i środowiska miejsca zamieszkania oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności. Poznanie pobliskich okolic poprzez wycieczki, spotkania z autorytetami w zakresie znajomości istotnych zagadnień związanych z przeszłością i teraźniejszością, a także z perspektywicznym rozwojem miasta i gminy na pewno zostaną na długo w pamięci uczestnikom.
Istotnym elementem działań będzie także platforma wymiany informacji np. kursy e-learningowe, koła wirtualne, fora dyskusyjne. Pozwolą one uczestnikom projektu poznać zasady nowoczesnej pracy w pracowni komputerowej zarówno w aspekcie przekazu jak i odbioru wiadomości oraz wymiany doświadczeń. Końcowym efektem przedsięwzięcia będą film i kronika o „Naszej małej Ojczyźnie” .