Warsztaty z przedsiębiorczości

W dniach 12-14 września w liceum odbyły się darmowe zajęcia warsztatowe z „Przedsiębiorczości i ekonomii dla młodzieży” oraz "Analiza profilu osobowościowego"
Zajęcia poprowadził dr Marek Makowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Są one częścią projektu „Wzmacnianie spójności społecznej na Pogórzu” realizowanego przez LKS Burzyn. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.