Wyniki matur

We wtorek 3 lipca o godzinie 9.00 nastąpi ogłoszenie wyników tegorocznej matury i rozdanie dyplomów. Zapraszamy do szkoły!