Tuchowskie Horyzonty Filmowe - spotkanie trzecie

   12 grudnia 2017r. odbyły się w naszym liceum trzecie wtajemniczenia filmowe prowadzone przez pana Mariusza Widawskiego. Tematem warsztatów były konteksty kulturowe w filmie ( „odczytywanie” filmu). Uczestnicy zajęć obejrzeli fragmenty filmu „Nosferatu – symfonia grozy” w reż. F. Wilhelma a następnie poddawali analizie semantycznej wybrane sceny filmowe. Kolejne zadania polegały na porównaniu kadru filmowego i obrazu malarskiego oraz wskazaniu cech typowych dla ekspresjonizmu w omawianych tekstach kultury. Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności interpretacyjne. O zainteresowaniu tematem świadczy ich duże zaangażowanie podczas wykonywania poleceń w grupach.