Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 6486

Wyjazd na Uniwersytet Rolniczy

W roli przyszłego studenta, czyli relacja z wyjazdów młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie na zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

                  Uczniowie naszego liceum z grup realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym z kl. II.b i kl. III.b uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym w ramach podpisanej współpracy pomiędzy Uczelnią a naszą szkołą. Zajęcia odbywały się w dniach 6.XI. i 13.XI. 2017 r. w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa przy ul. Łobzowskiej w Krakowie.

                 Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy, które przemiennie miały zajęcia prowadzone przez panią dr hab. Agnieszkę Sutkowską i pana dr hab. inż. Tomasza Warzechę.

W ramach zajęć z biologii molekularnej z p. dr A. Sutkowską uczniowie poznali nie tylko teoretycznie podstawy dotyczące budowy i funkcjonowania DNA, ale także proces jego amplifikacji przy udziale polimerazy Tag. Po omówieniu etapu przygotowawczego uczniowie izolowali DNA z cebuli oraz przeprowadzali jego amplifikację techniką PCR za pomocą dwóch polimeraz. Młodzież mogła również obserwować różne fazy omawianych procesów oraz samodzielnie przeprowadzić fragmentację DNA, a później jego elektroforezę, czyli rozdzielenie mieszaniny pofragmentowanych cząstek DNA na jednorodne frakcje przez wymuszanie wędrówki tych cząsteczek w polu elektrycznym. Same zajęcia praktyczne budziły sporo emocji, gdyż był to kontakt ze sprzętem dotychczas nieznanym, a wymagał precyzyjnego pobierania i nakładania różnych próbek. W czasie zajęć z biologii molekularnej wykorzystywano m.in.: termocykler, komory do PCR, aparaty do elektroforezy, wirówki, nowoczesne mikroskopy, cyrkulatory chłodzące, pipety, łaźnie wodne i dygestoria. Młodzież zapoznała się również z funkcjonowaniem różnych laboratoriów w Katedrze, gdzie można było bliżej przyjrzeć się codziennej pracy naukowej na UR.

                Pan dr T. Warzecha wprowadził uczniów w świat patogenicznych grzybów atakujących uprawy roślin, ze szczególnym naciskiem na rozwój fuzarioz. W czasie wykładu ilustrowanego pokazem slajdów uczniowie mogli prześledzić skutki działania toksyn na różne uprawiane rośliny, sposoby rozprzestrzeniania się grzyba wewnątrz zaatakowanych tkanek roślinnych oraz poznać mechanizmy obronne roślin. Następnie uczniowie samodzielnie dokonali posiewu Fuzarium i wykorzystali wyrośniętą grzybnię do infekcji podkiełkowanych nasion jęczmienia. W czasie zajęć uczniowie poznali w jaki sposób otrzymuje się nowe odmiany roślin np. techniką krzyżowania oddalonego różnych niespokrewnionych rodzajów, czy poprzez wykorzystanie zjawiska heterozji oraz z zastosowaniem linii podwojonych haploidów DH. Te obcobrzmiące terminy na pewno są lub będą bardziej zrozumiale dla naszych uczniów po lekcjach w szkole z zakresu biologii molekularnej w klasie trzeciej.

                Sam pobyt na zajęciach na Uniwersytecie pozwolił uczniom zapoznać się z zakresem badań Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego UR, ogólną ofertą edukacyjną uczelni oraz umożliwił uczniom choć przez kilka godzin poczuć się jak prawdziwi studenci – czego najlepszym dowodem było obowiązkowe dla uczniów kolokwium na zakończenie zajęć z omawianych zagadnień.

               Serdecznie dziękujemy p. dr hab. Agnieszce Sutkowskiej i p. dr hab. inż. Tomaszowi Warzecha za poświęcony nam czas i tak ciekawie przeprowadzone zajęcia.

 

                                                                                                Teresa Podraza