Podziękowanie za zbiórkę dla zwierząt

Otrzymaliśmy podziękowania z Centrum Wolontariatu ,,Empatia" za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla zwierząt i udział w  XIII akcji charytatywnej ,,Przemów ludzkim głosem". Akcją kierowała p. mgr Agnieszka Jurek.