Projekt "Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim"

Projekt „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”
w LO w Tuchowie

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie, tak jak i w 6 innych szkołach powiatu tarnowskiego realizowany jest Projekt „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”.

W miesiącu maju i czerwcu odbywają się w naszej szkole zajęcia ekologiczne dla 25 uczniów zakwalifikowanych do tego projektu z kl. Ia, Ib i IIb, zainteresowanych problematyką ekologiczną, które prowadzi nauczyciel biologii Teresa Podraza.

Młodzież uczestnicząca w projekcie przed pierwszymi zajęciami wypełniła ankietę dotyczącą oceny postaw proekologicznych uczniów oraz test wiedzy na temat obszarów chronionych w Powiecie Tarnowskim i znajomości różnorodności biologicznej regionu, a także świadomości zagrożeń stanu powietrza, gleb i wód oraz sposobów ich ochrony.

W trakcie kolejnych godzin zajęć w ramach projektu pogłębiane są zagadnienia obejmujące poznanie obszarów Natura 2000 w Małopolsce, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony klimatu i ochrony wód.

W dniu 13. czerwca młodzież uczestniczyć będzie w Eko Dniu zorganizowanym w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach, w czasie którego odbędzie się drużynowy Bieg Ekologiczny.

Na zakończenie Projektu młodzież przygotuje prezentację multimedialną i wystawę plakatów dla wszystkich uczniów szkoły dotyczącą popularyzacji omawianych zagadnień proekologicznych.

                                                                               Przygotowała Teresa Podraza

W załączniku : Regulamin Biegu ekologicznego