"Wagary" na Uniwersytecie Rolniczym

Można i tak spędzić „Dzień Wagarowicza”

           Grupa młodzieży z naszej szkoły z kl. IIa, IIb oraz IIIb wraz z nauczycielem biologii Teresą Podrazą, uczestniczyła dnia 21.III w Dniu Otwartym na UR w Krakowie. Po przywitaniu i uroczystym otwarciu, Prorektor dr hab. inż. Sylwester Tabor zaprezentował bogatą ofertę dydaktyczną uczelni na nowy rok akademicki, a przewodnicząca uczelnianej Rady Studentów przedstawiła różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu przez studentów poza wykładami i laboratoriami. Później odbył się interesujący wykład połączony z prezentacją dr hab. Doroty Wojtysiak „W świecie mikro i nano – historia mikroskopii”. W międzyczasie mogliśmy podziwiać grę na rogach uniwersyteckiego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, tańce Zespołu Góralskiego „Skalni” oraz śpiew Chóru UR. Na koniec części ogólnej z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu dr inż. Marka Wajdzika „Czy myśliwi są potrzebni?” W holu prezentowane były stoiska poszczególnych wydziałów UR, gdzie uczniowie, oprócz prezentacji oferty edukacyjnej, mogli oglądać nietypowe okazy pod mikroskopem, kolekcje minerałów i trofeów myśliwskich, hodowle, albo samodzielnie przeprowadzić np. elektroforezę czy badanie DNA. Następnie pojechaliśmy do Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na umówione warsztaty na temat „W świecie witamin – ilościowe oznaczenie witaminy C w warzywach i owocach”, gdzie w dwuosobowych grupach mogliśmy ekstrahować sok z warzyw i owoców, sączyć i na koniec miareczkować, aby wyliczyć ilościową zawartość witaminy C w podanej próbce. Dla wielu było zaskoczeniem, że najwięcej witaminy C w przeliczeniu na gram świeżej masy, ma nie kiwi, cytryna czy jabłko ale papryka. Pokaz prowadziły mgr J. Socha i mgr K. Kowalik.

           Spotkanie z Uniwersytetem wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży i odbyło się w ciekawej oprawie. Już w maju planujemy kolejny wyjazd na warsztaty do UR w ramach podpisanej umowy o wzajemnej współpracy.

Teresa Podraza