Wymiana w Hiszpanii - Erasmus+

W dniach 14 – 24 stycznia 2017r. odbyła się pierwsza wymiana młodzieży w ramach projektu I CHANGE. Uczniowie i nauczyciele krajów partnerskich spotkali się w Hiszpanii, w miejscowości Fuengirola. Program wymiany został pieczołowicie przygotowany przez stronę hiszpańską. Były warsztaty i seminaria dotyczące problemu stereotypów, ksenofobii, rasizmu, ekstremizmów politycznych, migracji ludności (kwestia uchodźców ). Zajęcia miały na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom wymiany przyczyn i mechanizmów, które wywołują tego typu zachowania oraz zrozumieniu, jak ważna jest znajomość innych narodowości, ich historii, kultury czy religii w budowaniu postawy tolerancji. Uczniowie szkoły goszczącej pod kierunkiem nauczyciela przygotowali sztukę teatralną, które świetnie wpisała się w wyżej wspomniane zagadnienia. Uczniowie w grupach międzynarodowych wypracowali pierwszą część Komiksu oraz Broszury informacyjnej dotyczącej Hiszpanii. W programie znalazły się również lekcje języka hiszpańskiego, warsztaty tańca flamenco, zajęcia sportowe i komputerowo – informatyczne. Uczestnicy wymiany mieli okazję poznać historię i kulturę Hiszpanii; nie zabrakło wycieczek do wielu ciekawych miejscowości, jak na przykład: Granada, Mijas, Malaga, Sevilla. Uczniowie mieszkali u rodzin hiszpańskich, mieli zatem okazję uczestniczyć w ich typowym życiu, poznać ich kulturę, obyczaje, tradycje. Wymiana z pewnością podniosła kompetencje kluczowe uczniów, jak na przykład posługiwanie się językiem obcym. Trzeba zaznaczyć, iż wszystkie zajęcia były przeprowadzone w języku angielskim, również w tym języku uczestnicy wymiany porozumiewali ze sobą się na co dzień. Na naszej stronie w dziale  http://ichange.tuchow.info/?page_id=22 relacje uczennic, które biorą udział w projekcie i uczestniczyły w wymianie. Uważam, że to właśnie refleksje uczniów są najcenniejsze.

/mgr Lucyna Ryndak/