Podziękowanie od księży werbistów z Pieniężna

Otrzymaliśmy podziękowania od księży werbistów z Pieniężna za przekazanie na cele misyjne w ubiegłym roku szkolnym starych telefonów komórkowe oraz znaczków.
 
Pamiętajcie - w tym roku też uczestniczymy w akcjach charytatywnych! Koordynatorką naszych działań jest p.pedagog A. Jurek.