Warto czytać!

Nasze LO otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 12,5 tys. złotych z Województwa Małopolskiego i Starostwa Powiatowego w Tarnowie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
NPRCz jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W zamian za udzielone wsparcie biblioteka szkolna będzie podejmowała działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w życiu dorosłym.
Uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego tworzenia listy książek, które wzbogacą zasoby naszej biblioteki. Nowe książki powinny napływać do biblioteki już na przełomie września i października 2016 r.
O akcji poinformowano rodziców, którzy na zebraniu w auli szkolnej mieli okazję zapoznać się z prezentacją na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój młodzieży.