Certyfikat bezpiecznej szkoły

Nasze Liceum zostało wyróżnione Certyfikatem "Bezpieczna Placówka Oświatowa" za zapewnianie bezpieczeństwa młodzieży w procesie kształcenia. Wyróżnienie to otrzymują nieliczne placówki za wieloletnie działania na rzecz bezpieczeństwa na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.