Dzień Patrona

Dzień Patrona Szkoły

Z okazji Dnia Patrona Szkoły, dnia 8 i 9  lutego w naszej szkole odbył się quiz wiedzy o życiu i twórczości Mikołaja Kopernika. Quiz składał się z części pisemnej i ustnej a wzięły w nim udział zespoły 3-osobowe z klas pierwszych i drugich. Uczniowie klas pierwszych przygotowali również wystawę poświęcona wielkiemu astronomowi, którą można podziwiać na piętrze szkoły.

Oto wyniki quizu:

I miejsce: klasa Ib

II miejsce: klasa II c

III miejsce: klasa IIa

Uczestnicy konkursu za zajęte miejsca otrzymają odpowiednio cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre z czterech przedmiotów, za II miejsce klasa dodatkowo otrzymuje jeden dzień wolny od pytania a za I miejsce jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych!

Quiz przygotowały panie B. Czosnyka, L. Ryndak i A. Szupińska

Serdecznie gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!