Program Dni Kultury

PROGRAM DNI KULTURY 2015

 

18 grudnia (piątek)

1.KONKURS TAŃCA- FILMOWE SCENY TAŃCA , godz. 8.00, sala gimn. (jeden rodzaj tańca – losowanie). Czas wykonania: max. 5 min, Kryteria oceny: 1.wierność z oryginałem 2. strój i choreografia. 3.ogólne wrażenie artystyczne, pen drivy z nagraniami proszę przekazywać do Roberta Chrzanowskiego z kl.II c

2. QUIZ O JANIE PAWLE II(Rok św. Jana Pawła II) - część pisemna, godz.8.00,aula,3 osoby z klasy, materiały- kalendarium życia Papieża 

3. WYSTAWY- doświadczenia fizyczne(Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło) - w salach lekcyjnych: Uczniowie przeprowadzą doświadczenia fizyczne wraz z opisem i wnioskami z doświadczeń, w obrębie jednego z podanych poniżej tematów. W zależności od wybranego tematu, w prezentacji należy uwzględnić największe osiągniecia naukowe związane ze światłem oraz technologią świetlną ( A.J. Fresnel,  A.Einstein, I.A. Haythem, J  .C. Maxwell, Ch. Kao) I. Oceniane będą :1. wartość dydaktyczna poszczególnych form działania 2.zawartość treści związanych z danym tematem 3. oryginalność i różnorodność pomysłów, max. czas prezentacji: 10min, przygotowywanie wystawy od godz. 8.00,ocena:godz.10.00.

Temat 1: Doświadczenia ilustrujące prostoliniowe rozchodzenie się światła, warunki w jakich światło porusza się po krzywej, zjawisko załamania światła, całkowite wewnętrzne odbicie, oraz przykłady i zastosowania światłowodów

Temat 2: Doświadczenia ilustrujące zjawisko tworzenia obrazów w zwierciadłach płaskich i kulistych, ogniskowanie światła w zwierciadłach kulistych i soczewkach, otrzymywanie obrazów w soczewce, lustro” Nieskończoności”

Temat : Doświadczenia ilustrujące widmo światła ciągłego i jednobarwnego w siatkach przejściowych i odbiciowych wodny światłowód

Temat 4: Historie źródeł światła oraz historia pomiarów prędkości światła wraz z doświadczeniem

4.KONKURS NA FILM  PT.” W BLASKU SWIATŁA” (Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło) - Każda klasa stworzy  film pt. .” W BLASKU SWIATŁA”- uczniowie sami zinterpretują tytuł, konkurs stwarza pole do popisu dla inwencji twórczej uczniów- gatunek filmowy do wyboru (film artystyczny, dokument, reportaż, film fabularyzowany lub inne), czas trwania filmu: do 15 min., filmy należy dostarczyć do p. A. Szupińskiej na płycie lub pen drivie do 12 grudnia.

Kryteria oceny: 1.montaż i dźwięk 2.interpretacja tytułu 3.scenariusz/gra aktorska/zgodność z formą, aula,  godz. 10.00- pokaz najlepszych filmów

5. Wystawienie fragmentów „ Chłopów” Władysława Reymonta(Rok Teatru Publicznego i 90 rocznica śmierci W. St. Reymonta), godz.10.30, aula. Każda klasa wybiera fragment powieści i zgłasza go jak najszybciej do p. K. Armatys, ponieważ dany fragment może być wystawiony tylko raz. Ocenie podlegają: 1.interpretacja utworu 2. gra aktorska 3. scenografia. Scenki mogą być wystawiane w  różnych konwencjach teatralnych np. musical, teatr lalek, teatr cieni i inne. Scenki powinny trwać nie dłużej niż 10 min.

21 grudnia( poniedziałek)

 

1. SPORT NA WESOŁO,8.00, sala gimn.-konkurencje proponowane przez nauczycieli w. fiz.

2. QUIZ O JANIE PAWLE II(Rok św. Jana Pawła II)

- część ustna, godz.8.00,aula- 3 osoby z klasy, materiały- kalendarium życia Papieża

 

3. KONKURS NA  PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ (30- lecie Dni Kultury oraz Rok Jana Długosza)uczniowie przygotowują prezentację multimedialną na podstawie kronik szkolnych i materiałów dostępnych na szkolnej stronie internetowej oraz ustnych przekazów osób które brały udział w Dniach Kultury. Prezentacje należy dostarczyć do p. A. Szupińskiej na płycie DVD lub pen drivie do 12 grudnia. aula,  godz. 10.00- pokaz najlepszych prac

 

4. KONKURS PIOSENKI o tematyce świąteczno- noworocznej,godz.10.45, aula. Tytuł wybranej piosenki( z proponowanej listy) należy jak najszybciej zgłosić do p. K. Armatys- Kawalerskiej, ponieważ utwory nie mogą się powtarzać. Kryteria oceny:

1.interpretacja utworu 2.ogólne wrażenie artystyczne 3.czystosc dźwięku i dykcja

 

22 grudnia (wtorek)

STÓŁ WIGILIJNY-WIGILIA NA ŚWIECIE (każda klasa losuje państwo) - konkurs na najlepszą dekorację wigilijną: uczniowie przystrajają jeden stół zgodnie z tradycjami panującymi w danym państwie, wystawa powinna być wzbogacona o komentarz, oraz pokaz tradycji towarzyszących wigilii w danym kraju
( uczniowie przygotowują prezentację na korytarzu, przed swoja salą). Oceniane będą:1.zgodnośc z tradycją 2.komentarz do prezentacji 3.pokaz tradycji narodowych
Ocena ok.godz.11.00

 

 OGÓLNE UWAGI: 

1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany.