Powiatowy Dzień Edukacji

Dzisiaj (2 października 2015) w naszym Liceum odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji. Po zaśpiewaniu hymnu państwowego pan dyrektor Zbigniew Budzik serdecznie powitał wszystkich zebranych. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Vice Starosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Marszałek Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisław Sorys, Poseł na Sejm RP  dr Michał Wojtkiewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie prof. dr hab. Edmund Juśko, Urszula Blicharz,  dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Związków Zawodowych: Józef Sadowski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Marek Jurasik  z  Solidarności.

Obecni byli również burmistrz Tuchowa mgr inż. Adam Drogoś, Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard  Wrona oraz radni, dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatowych i samorządowych Tuchowa i okolicznych, uczniowie i ich rodzice. Radę Rodziców przy LO reprezentowali p. Beata Steindel oraz p. Tomasz Bernal.

Po powitaniu uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie nasi goście wygłosili przemówienia. Zwracali w nich uwagę m.in. na dobrą markę naszego Liceum  wypracowaną poprzez przekazywanie uczniom solidnej wiedzy a także wpajanie obywatelskiego i patriotycznego systemu wartości. Złożyli wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich nauczycieli, którzy przez 70 lat istnienia LO przyczyniali się do jego świetności. Wyrazili nadzieję, że obecni uczniowie, tak jak wielu ich poprzedników, absolwentów tuchowskiego „Kopernika”, nie zmarnują lat, które spędzają w murach szkoły, wykorzystają nabytą wiedzę do dalszego rozwoju, pozostaną wierni wpajanym ideom, nie zapomną, że należy wymagać od siebie nawet gdyby inni od nich nie wymagali.

20

 

Powiatowy Dzień Edukacji był także okazją do nagrodzenia nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Grupa nauczycieli otrzymała dokumenty potwierdzające awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele Powiatu Tarnowskiego odebrali również nagrody Starosty. Z naszego liceum otrzymali je:  p. dyr. Zbigniew Budzik, p. Małgorzata Kowal oraz p. Anna Darowska.  

W dalszej części uroczystości dyr. Z. Budzik podziękował za pracę i zaangażowanie nam, swoim nauczycielom. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali: Katarzyna Armatys – Kawalerska, Anna Broniek, Grażyna Ciężkowska, Barbara Czosnyka, Małgorzata Gądek, Małgorzata Gogola, Agnieszka Jurek, Andrzej Moździerz, Stanisław Obrzut, Lucyna Ryndak, Iwona Sandecka, Anna Suchan, Aneta Szupińska, Mirosława Tomasik, Barbara Zagórska.

Następnie młodzież „Kopernika” z towarzyszeniem zespołu „Pokolenia” wykonała piękny program artystyczny nawiązujący w swej wymowie do jutrzejszych obchodów 70-lecia istnienia naszego tuchowskiego liceum. Akademię przygotowały nauczycielki języka polskiego: Anna Broniek, Iwona Sandecka i Mirosława Tomasik wraz z uczniami liceum.

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości: nauczycielom, uczniom, rodzicom, p. Ewie Stanisławczyk i zespołowi „Pokolenia”, p. Andrzejowi Moździerzowi za pomoc techniczną przy organizacji akademii, p. Januszowi Kowalskiemu , Dyrektorowi Domu Kultury w Tuchowie  oraz p. Wacławowi Ropskiemu za troskę o akustykę.

Młodzież także podziękowała zebranym poprzez wręczenie kwiatów.

Jutro ciąg dalszy naszych obchodów. Czekamy na Was Drodzy Absolwenci, i na Was, Koledzy i Koleżanki, z którymi kiedyś pracowaliśmy. Chcemy wspólnie z Wami przeżyć nasze święto, do którego intensywnie przygotowujemy się już od wielu dni. Początek o godzinie 13.00 w kościele św. Jakuba, potem ok. 14.00 polonez na rynku, a następnie uroczystości w szkole. Dziękujemy za dzisiejsze święto i zapraszamy do liceum także jutro!