Podsumowanie akcji charytatywnych SU

Samorząd Uczniowski zakończył prowadzone w roku szkolnym 2014/15 akcje charytatywne:

1. Nakrętki dla Martynki

2. Telefony na misje

3. Każdy znaczek wspiera misje

4. Zbiórka zużytych baterii

5. Złotówka na budowę hospicjum Via Spei

6. Fanty dla "Nadziei".

Za przeprowadzenie tych wszystkich akcji Samorząd otrzymał podziękowania.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział!

Opiekun SU, Agnieszka Jurek