Zawody PCK

16 czerwca odbędą  IV Szkolne Zawody Pomocy Przedmedycznej PCK. Obejmą część teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (udzielanie pomocy poszkodowanym).
 
Początek o godz.8. Klasy zgłaszają 4-osobowe zespoły do p. A. Broniek do końca tygodnia.
 
Szkolne eliminacje Olimpiady Promocji Zdrowia (w formie testu pisemnego) obejmują:
- zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej,
- zasady zdrowego odżywiania,
- znaczenie aktywności ruchowej człowieka,
- problematykę ochrony środowiska,
- profilaktykę uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki),
- zapobieganie chorobom zakaźnym (szczególnie HIV, AIDS) oraz cywilizacyjnym,
- zapobieganie urazom i wypadkom,
- zasady udzielania pierwszej pomocy