III miejsce w konkursie o Unii Europejskiej

Mateusz Krawczyk z klasy IIa zajął III miejsce w kategorii Najlepszy Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w IX Forum Europejskim Szkół Ziemi Tarnowskiej pod hasłem "Unia Europejska w aspekcie swojego poszerzenia i relacji z krajami ościennymi". 

W konkursie wzięło udział 46 uczniów z Tarnowa i regionu tarnowskiego.

Gratulacje dla Mateusza oraz p. Barbary Zagórskiej!