Najlepsi uczniowie

Jak co roku o tej porze w szkole odbywają się konkursy na najlepszego ucznia z poszczególnych przedmiotów. Oto wyniki niektórych z nich ( pozostałe nie zostały na razie rozstrzygnięte)

Karol Janowiec - kl. IIa - najlepszy uczeń z języka francuskiego

Filip Płachno - kl. IIc - najlepszy uczeń z matematyki

Krzysztof Habryło - kl. IIId - najlepszy uczeń z geografii

Marcin Kolber - kl. IIIc - najlepszy uczeń z fizyki

Gratulujemy!!!