Podsumowanie Dnia Francuskiego

Dzień Francuski już za nami. Dziękuję wszystkim za wspaniała zabawę, wasze zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyliście w przygotowanie się do niego. Poziom był naprawdę wysoki!

Czołowe miejsca zajęły następujące klasy:

I miejsce - klasa Ic
II miejsce - klasa IIc
III miejsce - klasa IIa

Przypomnijmy: uczniowie klas I i II rywalizowali w następujących konkurencjach:

- quiz pisemny i ustny na temat kuchni francuskiej,

- konkurs francuskiej piosenki filmowej

- wystawy na temat regionów Francji

- konkurs filmików na temat: "Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego".

Zwycięskie klasy zostały nagrodzone nagrodą pieniężną za I miejsce oraz dniem wolnym od pytania za trzy pierwsze miejsca.

W załączniku przedstawiamy dokładne wyniki poszczególnych konkurencji.