Warsztat filmowy dla nauczycieli

3 marca 2015 roku w  naszej szkole odbył się warsztat zatytułowany :„Film jako narzędzie edukacyjne. Metodyka pracy z tekstem filmowym w szkole, czyli Filmoteka Szkolna w praktyce szkolnej”, prowadzony przez  liderów edukacji filmowej pana Mariusza Widawskiego  i panią Agnieszkę Grzegórzek - Zając. Uczestniczyli w nim nauczyciele przedmiotów humanistycznych i pracownicy bibliotek szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  powiatu tarnowskiego: Burzyna, Ciężkowic, Ryglic i Tuchowa.

 

Tematem spotkania była prezentacja zbiorów Filmoteki Szkolnej pomocnych w nauczaniu i wychowaniu młodzieży, wskazanie możliwości ich praktycznego  i różnorodnego wykorzystania oraz omówienie zasad korzystania ze zbiorów on-line.

Bardzo cenną , zdaniem uczestników, częścią spotkania były zajęcia warsztatowe moderowane przez prowadzących i poprzedzone barwnie zaprezentowanym    "metodycznym algorytmem  pracy z filmem jako tekstem kultury". 

/Anna Broniek/