Jeszcze raz "Lęk wysokości"

         Uczestnicy I spotkania w ramach Tuchowskich Horyzontów  Filmowych  mogą napisać recenzję filmu "Lęk wysokości" Bartosza Konopki,  z wyeksponowaniem własnych refleksji, odczuć, wrażeń, spostrzeżeń, lub też sprawozdanie ze spotkania filmowego. Jeśli chcą obrać inną formę, należy  ją uzgodnić z nauczycielem polonistą. Najlepsze prace zostaną umieszczone w tuchowskiej prasie oraz nagrodzone oceną z języka polskiego.  Ostateczny termin: do 26.01. Zapraszamy!