Projekt filmowy

13 stycznia odbyła się inauguracja projektu zatytułowanego: Tuchowskie Horyzonty Filmowe. Wtajemniczenia.
Biorą w nim udział uczniowie naszego liceum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.  W każdy drugi wtorek miesiąca w Kinie Promień (Dom Kultury jest współuczestnikiem projektu edukacji filmowej) przez najbliższy rok (oprócz wakacji) odbywać się będą spotkania filmowe, zawierające: prelekcję lidera edukacji filmowej w Małopolsce, pana Mariusza Widawskiego, emisję filmu oraz konwersatorium obejmujące komentarz/dyskusję/rozmowę o filmie.

Program
 w zakresie merytorycznym podporządkowany jest podstawie programowej  matury z języka polskiego; opiera się  na filmografii polskiej, wykorzystuje m.in. filmy znajdujące się w pakietach Filmoteki Szkolnej. Koordynatorkami projektu są panie polonistki Anna Broniek z LO i Małgorzata Kozioł z ZSP w Tuchowie.

Pierwsze spotkanie, zawierające projekcję filmu Bartosza Konopki "Lęk wysokości" i fragm. filmu Piotra Dumały "Las"
(temat wiodący: relacje ojciec-syn), odbyło się z udziałem dyrektorów szkół, dyrektora Domu Kultury i zastępcy burmistrza. Projekt został objęty patronatem honorowym Burmistrza Tuchowa.