Wyniki poprawkowych matur

Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych oraz rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 12 września 2014 o godzinie 9.00