Projekt "Idziemy na staż!"

Nasze liceum weźmie udział w realizacji projektu „Edukacja szansą na dobry start zawodowy - Idziemy na staż!” Będzie on realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.5 POKL.

W ramach tego zadania uczniowie będą odbywać miesięczne staże zawodowe u pracodawców w okresie wakacji. Dzięki projektowi, uczniowie mogą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie. Staże będą prowadzone w wymiarze 154 godzin.

Projekt skierowany jest do 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie oraz 8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie, rekrutacja rozpocznie się 19 maja 2014r. Wartość tego projektu to 49 997,21zł. Udział w projekcie jest bezpłatny, dodatkowo uczniowie otrzymają zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz ubranie ochronne.

Do pobrania:

- Plakat

- Regulamin projektu

- Formularz zgłoszeniowy

- Deklaracja uczestnictwa