O Karolu i jego pasji ...

Nadal pozostajemy w temacie fotografii i tak oto w poniższym linku prezentujemy wywiad z Karolem Gutem, uczniem naszego LO, autorem astrofotografii oraz fotografii reportażowej.

Źródło: http://www.tmt.tuchow.pl/wywiady/rozmowa-z-karolem-gutem/

Z Karolem Gutem rozmawiała Elżbieta Moździerz.
Tuchów 21 stycznia 2014 roku.

KAROL GUT – urodził się w 1995 roku w Tarnowie.

  • W 2014 roku będzie zdawał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie.
  • W 2012 roku zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii.
  • W 2012 roku zajął dziesiąte miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.
  • Zajął też I miejsce w ogólnopolskim teście wiedzy astronomicznej Astrolabium.
  • W 2013 roku zajął II miejsce w Pielgrzymkowym Konkursie Fotograficznym.
  • Wygrywał konkursy w skoku wzwyż i w dal.
  • Od wielu lat czynnie uczestniczy w Liturgicznej Służbie Ołtarza.
  • Za swoje osiągnięcia otrzymał stypendium Starostwa Powiatowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!